Organizatia non-guvernamentală (ong) Centrul Cultural Clujean (CCC), un ONG cupolă, care reunește asociații, fundații, instituții private și publice de cultură, cu peste 60 de membrii din Cluj, fostă Asociație Cluj-Capitală Culturală Europeană 2021, și-a ținut ieri Adunarea Generală a menbrilor Fondatori și Asociați, pe platforma Zoom.

CCC continuă 12 proiecte din vechiul portofoliu al asociației care a candidat la titlul de capitală culturală și într-un final tensionat, a pierdut. Primăria, care e unul din finanțatorii importanți ai CCC a decis ca 12 proiecte să continue sa fie implementate. Ele pot fi citite pe siteul centrului. Sunt proiecte complexe care cer timp și multă planificare și implementare. CCC a avut și inițiative civice în pandemie, cea mai sonoră a fost Un singur Cluj. 

Ieri la AGA au participat zeci de reprezentanți care au aprobat ordinea de zi, au adus o serie de amendamente statutului, au aprobat descărcarea de buget, componența comisiei de cenzori, bugetul pe 2021 și alte chestiuni tehnice plus componența conducerii, comisiei de cenzori etc.

AGA a fost condusă de directorul CCC, managerul cultural Ștefan Teișanu. AGA a fost destul de tehnică dar în circa două ore toate problemele au fost discutate și rezolvate. 

Precizăm că Asociația Clujul Cultural, organizator Cluj Blues Fest, singurul festival de blues din Cluj, cu cinci ediții la activ, este membru al Centrului Cultural Clujean.

Iată convocatorul AGA CCC:

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Statutul Asociaţiei Centrul Cultural Clujean, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fluierașului, nr. 3, județul Cluj,

Directorul Executiv Ștefan Teișanu, în numele Consiliului Director, convoacă membrii Adunării Generale ordinare a Asociației Centrul Cultural Clujean, pentru data de 12 martie 2021, ora 15:00, şedinţa urmând să aibă loc prin videoconferință, pe platforma ZOOM.

În conformitate cu prevederile legale și statutare incidente, vă aduc la cunoştinţă următoarele:
• Adunarea generală se convoacă de Consiliul director cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei, mentionându-se data, ora, locul și ordinea de zi a întrunirii. Convocarea se va face la adresa fizică/electronică a membrului asociației – conform art. 20 alin. 2 din Statutul asociației
• Adunarea generală este statutar constituită în prezența a cel putin 2/3 din numărul asociaților și adoptă hotărâri cu votul majorității absolute a asociaților prezenți – conform art. 20 alin. 3 din Statutul asociației
• Prin decizie internă nr. S12/23.09.2020, emisă de Directorul Executiv, validată în cadrul ședinței Consiliului Director din data de 24.02.2021, s-a hotărât ca pentru anul 2020 și 2021, în contextul economic generat de criza sanitară mondială, să nu fie percepută cotizația anuală de membru decât pentru cei care doresc și pot să contribuie în continuare și, prin urmare, toți membri prezenți la Adunarea Generală își vor păstra calitatea de membru și vor avea drept de vot – conform art. 7 alin. 1 și 3 și art. 17 alin. 2 din Statutul asociației
• Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2-19 – conform art. 1 din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 35/2021
• Nu devin aplicabile situațiile de excepție indicate anterior, raportat și la numărul maxim posibil de membri prezenți la adunare – 104
Centrul Cultural Clujean | www.cccluj.ro | Cluj Cultural Centre
Pentru ședința Adunării Generale stabilită la data de 12.03.2021, ora 15:00, ordinea de zi propusă este următoarea:
I.Aprobarea raportului de activitate pentru anul 2020 și descărcarea de gestiune a Consiliului Director pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar anterior, conform art. 24 alin. 2 lit a) din OG nr. 26/2000 raportat la art. 22 lit. b) din Statut.II.Aprobarea planului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, conform art. 24 alin. 2 lit a) din OG nr. 26/2000 raportat la art. 22 lit. b) din Statut.III.Descărcarea de gestiune a Comisiei de Cenzori și Alegerea unei noi Comisii de Cenzori a Asociației, pentru un mandat de 3 ani, în conformitate cu art. 21 alin. 1 lit. d) OG nr. 26/2000 raportat la art. 25-26 din Statut.IV.Introducerea în Statutul Asociației a componenței nominale a Consiliului Director, în conformitate cu OG nr. 26/2000 în forma sa actualizată.V.Aprobarea cererilor de aderare la Asociație primite după precedenta Adunare Generală a Membrilor.VI.Aprobarea unor modificări și actualizări ale Statutului Asociației, astfel:a.Adăugare de prevederi noii.Art. 17 alin. 5 – scutire de la plata cotizațieiii.Art. 20 alin. 9 si 10 – ședințe și vot online pentru Adunarea generalăiii.Art. 23 alin. 1 teza a II-a și alin. 3 – 4 – reprezentarea în Consiliul Directoriv.Art. 23 alin. 5 ultima teză – ședințe online Consiliul Directorv.Art. 28 alin. 1 – 2 – Directorul Executiv al Asociației

b.Actualizarea și reformularea unor prevederi
i.Art. 11 alin. 2 – actualizarea scopului Asociației
ii.Art. 23 alin. 3 teza a III-a – persoane din afara Asociației în ConsiliulDirector
iii.Art. 23 alin. 9 – împuternicire Director Executiv
iv.Art. 27 alin. 1 + art. 28 alin. 4 – aparatul de lucru – componență șiregulament
c.Eliminarea unor neconcordanțe/îndreptarea unor erori materiale
Centrul Cultural Clujean | www.cccluj.ro | Cluj Cultural Centre
i. Art. 12 lit. e)
ii. Art. 14 alin. 2
iii. Art. 17 alin. 1 lin. 7
iv. Art. 20 alin. 6
v. Art. 24 alin. 1 lit. l)
vi. Art. 29
VII. Împuternicirea Directorului Executiv Ştefan Teişanu….., ca fiind persoana desemnată să îndeplinească toate formalităţile prevăzute de lege în vederea înregistrării modificărilor Statutului al Asociaţiei Centrul Cultural Clujean şi actualizării acestor modificări în actele Asociaţiei. Aceasta va fi împuternicit cu puteri şi autoritate deplină, să acţioneze pentru a reprezenta asociația în vederea semnării oricărui document, a depunerii şi obţinerii oricăror documente şi a efectuării oricăror formalităţi necesare în faţa oricărui notar public, avocat, precum şi în faţa oricăror autorităţi și instituţii publice, entităţi juridice de drept privat sau persoane fizice.
VIII. Diverse (secţiune ce va fi completată ad hoc de membrii prezenţi).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.