22 decembrie 2017

Membri UBB premiați de Academia Română

By In Actualitate, Clio

Mai mulți membri ai comunității Universității Babeș-Bolyai au fost distinși cu Premiile Academiei Române 2017, lista din acest an a distincțiilor acordate în data de 15 decembrie 2017 cuprinzând 11 reprezentanţi ai UBB.

Premiile Academiei Române recompensează contribuția cercetătorilor și a artiștilor români din țară sau din străinătate la dezvoltarea culturii și a științei românești.

„Universitatea Babeș-Bolyai are o tradiţie a excelenţei, iar aceasta ne face cinste şi ne obligă în acelaşi timp. Avem o datorie de onoare în a susține în mod constant efortul și rezultatele de excepţie ale membrilor comunităţii noastre academice şi iată că acestea sunt răsplătite şi recunoscute acum la cel mai înalt nivel”, a afirmat rectorul UBB, acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop.

 

Premiile:

Matematica și Informatică – – – – 2 Fizică Conf. dr. Baia Lucian și colaboratorii Virginia Danciu şi Zsolt Pap Fizica Stării Condensate şi a Tehnologiilor Avansate Secțiunea Științe Fizice/ Premiul ”Constantin Miculescu” Grupul de lucrări: Morfologia şi structura unor materiale nanostructurate cu aplicaţii tehnologice 3 Chimie și Inginerie Chimică – – – – 4 Biologie și Geologie Prof.dr. Horia Leonard Banciu Biologie Moleculară Secția Științe Biologice/ Premiul ”Emanoil Teodorescu” Lucrări elaborate şi publicate în reviste internaţionale de prestigiu, în domeniul microbiologiefotosinteză la cianobacterii cu implicaţii pentru fiziologia plantelor Dr. Cosmin Ionel Sicora Grădina Botanică Cluj, Centrul de Cercetări Biologice Jibou Secția Științe Biologice/ Premiul ”Emanoil Teodorescu” Lucrări elaborate şi publicate în reviste internaţionale de prestigiu, în domeniul microbiologiefotosinteză la cianobacterii cu implicaţii pentru fiziologia plantelor Șef l.dr. George Pleş Geologie Secția Științe Geonomice/ Premiul ”Grigore Cobălcescu” Calcarele Jurasicului superiorCretacicului inferior din Masivul Buila-Vânturariţa. Microfaciesuri şi biostratigrafie Șef l.dr. Lóránd Silye Geologie Secția Științe Geonomice/ Premiul ”Gheorghe Munteanu- Murgoci” Sarmatian foraminiferal assemblages from southern Transylvanian Basin and their significance for the reconstruction of depositional environments 5 Geografie Cercetător dr. SandaMaria ROȘCA Geografie Fizică și Tehnică Secția Științe Geonomice/ Premiul ”Simion Mehedinți” Bazinul Nirajului – studiu de geomorfologie aplicată, Ed. Risoprint, 2015
Nr. Facultatea Numele și prenumele Departamentul Secțiunea / Premiul Lucrarea 6 Știința și Ingineria Mediului – – – – 7 Istorie si Filosofie CS III Mircea Gheorghe Abrudan Institutul de Istorie George. Barițiu, Departamentul de Istorie, Sectorul de Istorie Modernă Secțiunea Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie/ Premiul ”Dumitru Stăniloaie” Ortodoxie si luteranism in Transilvania intre Revolutia pasoptista si Marea Unire 8 Psihologie și Științele Educației – – – – 9 Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – – – – 10 Litere – – – – 11 Teatru și Televiziune – – – – 12 Drept Asist. dr. Marius Floare Drept privat Secțiunea Științe Juridice/ Premiul ”Simion Bărnuţiu” Buna şi reaua credinţă în negocierea şi executarea contractelor de drept european 13 Științe Economice și Gestiunea Afacerilor – – – – 14 Educație Fizică și Sport – – – – 15 Studii Europene – – – – 16 Sociologie și Asistență Socială – – – – 17 Bussines Lect.univ.dr. Coros Monica-Maria Departamentul Servicii de Ospitalitate Secțiunea Științe Economice/ Premiul Virgil Madgearu Managementul cererii si ofertei turistice, publicata in anul 2015 la CH Beck, Bucuresti – unic autor 18 Teologie Ortodoxă – – – – 19 Teologie Greco-Catolică – – – – 20 Teologie Romano-Catolică – – – – 21 Teologie Reformată – – – –

Leave a Comment

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.