O scrisoare deschisă transmisă Ministerului Culturii de către 137 de artişti, manageri, curatori (lista de semnături rămîne deschisă), persoane activi în zona independentă a artelor performative a fost remisă redacţiei clujulcultural.ro. 

Cum cotidianul cultural online Clujulcultural.ro a sprijinit de la lansarea lui, iulie 2013, sectorul cultural, mediatizînd acţiunile de la Fabrica de Pensule, Zug.zone, Reactor sau spectacolele organiuate de asociaţii importante cum sunt Reciproca sau ColectivA, şi de data aceasta venim în sprijinul acetsui sector.

În scrisoarea deschisă, cei care activează în sectorul independent solicită ca acest sector să fie  oficial reprezentat în discuţiile privind reformarea întregului sistem, inclusiv Statutul artiştilor.

Din Cluj-Napoca scrisoarea e semnată de Miki Branişte, manager de festival, Corina Bucea, manager cultural la Fabrica de Pensule, teatrologul Miruna Runcan, profesor universitar la UBB,  Oana Mardare, Asociaţia Reactor de creaţie şi experiment, Leta Popescu, asociatia Reciproca.

Redăm scrisoarea către ministrul culturii integral

“Către Ministerul Culturii

În atenţia domnului Vlad Alexandrescu, Ministrul Culturii,

Stimate domnule ministru,

În ultimii 16 ani, sectorul independent al artelor performative s-a dezvoltat în mod spectaculos, atît în ceea ce priveşte apariţia şi diversificarea spaţiilor şi artiştilor activi pe această scenă, cît şi în privinţa ariilor pe care le acoperă, de la teatrul de artă şi spectacolul interdisciplinar, la susţinerea dramaturgiei contemporane din România, la educaţia în cultură, dezvoltarea de public, intervenţia culturală şi socială sau formarea profesională. În foarte multe zone, sectorul independent îşi asumă misiuni nu doar artistice, ci şi de serviciu public – misiuni pe care instituţiile de spectacole subvenţionate direct de Stat nu le îndeplinesc –, începînd cu educaţia culturală, intervenţia comunitară şi diversificarea publicului.

În ultimul deceniu, singurii care au dezvoltat programe şi proiecte educaţionale sau de intervenţie au fost artiştii independenţi. În ultimii opt ani, majoritatea copleşitoare dintre cei aproximativ 250 de actori care termină în fiecare an facultatea şi aleg să-şi practice profesia o fac în calitate de freelanceri, de artişti independenţi, şi un număr semnificativ de actori angajaţi în teatrele publice aleg să joace ei înşişi pe scena independentă. Acestora li se adaugă an de an mulţi absolvenţi ai liceelor de coregrafie şi ai instituţiilor de învăţămînt superior din sfera coregrafiei. Avînd în vedere reputata precaritate a acestui sector, artiştii angajaţi nu joacă în spectacolele independente pentru fastuoase cîştiguri materiale, ci pentru că acestea le oferă experienţe profesionale diferite de cele din instituţiile publice şi întîlnirea cu spaţii şi publicuri noi.

În ultimii zece ani, în programul majorităţii festivalurilor de arte performative (de la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu la Festivalul de Dramaturgie Românească de la Timişoara – FEST-FDR, şi de la festivalurile de la Arad la cele de la Bacău), un procent semnificativ îl reprezintă producţiile independente.

În ultimii 26 de ani, singura zonă care şi-a asumat riscul de a experimenta artistic a fost cea independentă.

miki
Miki Branişte

 

O discuţie reală despre beneficiile concrete, culturale şi sociale, ale redistribuţiei riscurilor şi resurselor nu a avut loc niciodată. Şi totuşi, în acelaşi timp, sectorul performativ independent nu a fost, pînă acum, tratat ca un partener real şi necesar în dezvoltarea politicilor culturale şi în procesul de regîndire (legislativă şi organizaţională) a distribuţiei resurselor logistice şi financiare.

Statutul artistului activ pe scena independentă nu a fost niciodată privit, instituţional, altfel decît ca o anticameră a angajării pe perioadă nedeterminată într-un teatru public. Sau, în cazul artiştilor de performance care provin din dans sau artele vizuale, ca un hobby ce oferă satisfacţii de prestigiu. Protecţia socială a freelancerilor nu e asigurată şi garantată legal nici măcar atunci cînd lucrează în producţii ale instituţiilor de stat.

Organizaţiile din sectorul independent al artelor performative nu au condiţii adecvate, logistice, financiare, legale, pentru a se dezvolta, iar spaţiile independente rezistă exclusiv prin magii operate de la lună la lună. De-a lungul ultimilor ani, de fiecare dată cînd sectorul independent a cerut un cadru de funcţionare echitabil, care să-i permită o mai bună exploatare a propriului know-how, reacţia unei părţi importante a sectorului public a fost să acuze independenţii că nu vor decît bani sau acces la resursele publice.  O discuţie reală despre beneficiile concrete, culturale şi sociale, ale redistribuţiei riscurilor şi resurselor şi despre aportul benefic al sectorului cultural independent la mai buna dezvoltare a instituţiilor publice nu a avut loc niciodată.

De la începutul mandatului dvs., v-aţi manifestat de multe ori, în interviuri şi dezbateri, dorinţa de a iniţia un proces de reformare a sistemului în care funcţionează artele performative – iar acest sistem nu mai poate fi abordat astăzi ca fiind alcătuit exclusiv din instituţii de stat, chemate să contribuie singure la reglementarea propriului domeniu de activitate. Sistemul artelor performative este alcătuit, în egală măsură, din instituţii publice, organizaţii independente şi artişti (independenţi sau nu), care nu gravitează paralel unii faţă de ceilalţi, fără să se intersecteze vreodată, ci dimpotrivă.  Ceea ce este imperios necesar este schimbarea actualului raport, artificial, de forţe, în care sectorul independent îşi asumă chiar mai multe obligaţii decît cel public, fără a împărţi cu acesta riscurile sociale şi artistice inerente misiunilor la care se angajează independenţii sau care sînt lăsate exclusiv în seama lor. Considerăm că acest moment, în care Ministerul Culturii şi-a manifestat deschiderea către modificarea substanţială a cadrului legislativ, inclusiv Legea instituţiilor publice de spectacol, şi este pe cale de a regîndi priorităţile unor instituţii publice aflate sub directa lui subordonare, este unul potrivit pentru ca şi sectorul independent, cu expertiza sa dobîndită în timp, să-şi spună în mod oficial punctul de vedere. Şi ca interesele lui să fie ascultate, spre binele întregii comunităţi a artelor performative.

Aşadar, în perspectiva modificărilor privind legislaţia pe care le pregătiţi şi dat fiind că funcţionăm în acest cadru legislativ şi sîntem în mod direct afectaţi de el, vă solicităm pe această cale să includeţi sectorul cultural independent în procesul de negociere, astfel încît sectorul independent să aibă reprezentanţi proprii în cadrul comisiei de specialişti propuse recent de Minister.

Această cerere este un prim pas într-o serie de acţiuni pe care le vom întreprinde pentru a impune recunoaşterea importanţei socio-culturale a sectorului performativ independent şi a drepturilor lucrătorilor creativi din acest domeniu. Cu cele mai bune gînduri,

1.              Farid Fairuz, artist independent, Asociaţia Solitude Project

2.              Iulia Popovici, critic şi curator de artele spectacolului

3.              Cristina Modreanu, critic artele spectacolului, Asociaţia Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului

4.              Mihaela Michailov, dramaturg independent, critic artele spectacolului

5.              Smaranda Nicolau, actriţă

6.              Catinca Drăgănescu, regizoare

7.              Ilinca Manolache, actriţă

8.              Roxana Crişan, manager cultural

9.              Ioana Păun, regizoare

10.           Cristian Nanculescu, artist independent

11.           Maria Mora, dansator independent

12.           Alexandra Pirici, artist independent

13.           Manuel Pelmuş, artist independent

14.           Rolando Matsangos, actor

15.           Bogdan Olaru, actor

16.           Robert Bălan, artist independent

17.           Gabriel Sandu, actor

18.           Miki Branişte, director artistic Festivalul Temps d’images, director executiv Asociatia Colectiv A 19.           Florin Fieroiu, coregraf independent

20.           Ion Dumitrescu, artist independent

21.           Ioana Marchidan, dansator si coregraf independent

22.           Silvia Călin, coregraf independent

23.           Jean Lorin Sterian, artist independent

24.           Mihaela Sîrbu, actriţă, director Teatrul fara Frontiere

25.           Vlad Basalici, artist independent

26.           Florin Flueras, coregraf si performer independent

27.           Alina Popa, performer independent

28.           Andrei Stehan, actor

29.           Cristi Gheorghe, actor

30.           Andrei Majeri, regizor

31.           Mihai Pacurar, artist independent

32.           Toma Dănila, actor

33.           Alexandru Berceanu, regizor

34.           Irina Drăgănescu

35.           Adi Bulboacă

36.           Andreea Cristina Găvruş, actriţă

37.           Andreea Vălean, regizoare, Asociaţia dramAcum

38.           Florentina Bratfanof, directoare de casting

39.           Carmen Coţofană, dansator si coregraf independent

40.           Katia Pascariu, actriţă

41.           Paula Gheorghe, actriţă independentă

42.           Andrei Laura, dansator independent

43.           Seghei Chirică, actor

44.           Cristina Toma, actriţă

45.           Larisa Crunţeanu, artistă şi curatoare independentă

46.           Adriana Gheorghe

47.           Radu Popescu, fondator ”Bucharest Fringe”, dramaturg, regizor

48.           Eduard Gabia, artist

49.           Gianina Cărbunariu, regizoare

50.           Radu Jude, regizor

51.           Radu Afrim, regizor

52.           Carmen Lidia Vidu, regizoare

53.           Radu Iacoban, regizor

54.           Daniel Popa – actor

55.           Marta Banescu – director executiv Doctor’s Studio

56.           Laurenţiu Bănescu, actor

57.           Irina Antonie, actriţă

58.           Rodica Negrea, actriţă

59.           Ioana Petre, regizoare

60.           George Albert Costea, actor

61.           Dana Voicu, actriţă

62.           Valentina Zaharia, actriţă

63.           Ana Turos, actriţă

64.           Crina Ene, actriţă

65.           Nicoleta Lefter, actriţă

66.           Bogdan Georgescu, regizor şi dramaturg

67.           Corina Bucea, manager cultural,

68.           Oana Mardare, Asociaţia Reactor de creaţie şi experiment

69.           Florin Caracala, actor

70.           Mona Bozdog, dramaturg

71.           Clara Traistaru

72.           Andrea Sovan, actriţă

73.           Ioana Flora, actriţă

74.           Bârzan Andrei Sever, actor

75.           Zory David, artist

76.           Aida Economu, actriţă

77.           Mihai Niţă, actor

78.           Radu-Andrei Horghidan, actor, regizor, Social Act Theatre, Galaţi

79.           Eugen Jebeleanu – actor, regizor, dramaturg

80.           Sînziana Nicola, actriţă

81.           Ciprian Marinescu, curator Festivalul de Arte Performative Timişoara

82.           Delia Florea, actriţă

83.           Irina Ungureanu, actriţă

84.           Adelaida Zamfira, actriţă

85.           Theodora Herghelegiu, regizoare

86.           Andreea Gavriliu, coregrafă

87.           Ana Ularu, actriţă

88.           Peca Ştefan, dramaturg

89.           Vava Ştefănescu, coregrafă

90.           Tudor Chirilă – actor, solist trupa Vama

91.           Dan Perjovschi, artist

92.           Ana Mărgineanu – regizoare

93.           Ada Galeş – actriţă

94.           Irina Budeanu – critic de teatru freelancer

95.           Andreea Grecu – reprezentant Asociaţia Operatorilor Culturali din România

96.           Andrei şi Andreea Grosu – manageri, Teatrul UNTEATRU (Asociaţia UNTEATRU)

97.           Lucian Pavel – actor

98.           Ioana Petre – regizoare

99.           Ada Milea – artist independent

100.        Ion Radu Burlan – actor

101.        Andreea Duţă – coregrafă

102.        Bogdan M. Dumitrescu – actor

103.        Victor Scoradeţ

104.        Cosmin Şofron – actor

105.        Sorin Dobrin – actor

106.        Mihai Sibianu – fondator TATAIA

107.        Simona Cuciurianu – actriţă, manager artistic Point şi Asociaţia Pro Drama

108.        Corina Moise – actriţă

109.        Vera Ion – dramaturg şi regizor, Scrie despre tine, Bucureşti

110.        Sorin Poamă – actor, regizor, Scrie despre tine, Bucureşti

111.        Miruna Runcan, critic de teatru, profesor UBB, Cluj

112.        Leta Popescu – regizor şi coordonator proiecte Asociaţia Reciproca

113.         Imecs-Magdó Levente – actor, preşedintele Asociaţiei Váróterem Projekt, Cluj-Napoca

114.        Kinga Kelemen – Asociaţia GroundFloor Group, Cluj Napoca

115.        Sinkó Ferenc – Asociaţia GroundFloor Group, Cluj Napoca

116.        Sorina Ştefănescu – actriţă

117.        Elena Morar – regizor

118.        Andreea C. Hristu – actriţă

119.        Graţiela Bădescu – actriţă

120.        Sebastian Marina – actor

121.        George Constantinescu – actor, manager Asociaţia Teatrul de Artă

122.        Daniel Titza – scenograf

123.        Ionuţ Oprea – actor

124.        Rucsandra Pop – dramaturg

125.        Silvana Negruţiu – actriţă

126.        Catrinel Bejenariu – actriţă

127.        Vlad Udrescu – actor

128.        Elena Popa – actriţă

129.        Mihai Lukács – regizor

130.        David Schwartz, regizor

131.        Marius-Bogdan Tudor – artist

132.        Mihaela Dancs – coregraf independent

133.        Mircea Andrei Ghinea, dansator independent

134.        Andreea Novac, coregrafă independent

135.        Mihaela Drăgan – actriţă

136.        Elena Vlădăreanu

137.        Paul Dunca – performer, coregraf

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.