2 octombrie 2014

Cercetătorii de la UBB se impun pe piaţa studiilor demografice din Europa

By In Clio

Unul dintre domeniile de cercetare prioritare la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB)  în ultimele decenii este şi acela al studiilor de populaţie.  UBB este instituţia care editează  din anul  2007 revista Romanian Journal of Population Studies,  singura publicaţie de acest gen din România, care tipăreşte lucrări exclusiv în limbi de circulaţie internaţională şi este indexată în mai multe baze de date din lume. Deja mai mulţi reputaţi demografi şi specialişti în demografie istorică din lume, unii cu notorietate mondială şi care sunt nume de referinţă în domeniu au publicat studii în această revistă.

O importanţă considerabilă pentru dezvoltarea studiilor de istoria populaţiei Transilvaniei o reprezintă iniţiativa grupului de cadre didactice şi cercetători de la Facultatea de Sociologie a UBB, şi de la Centrul de Studiere a Populaţiei coordonaţi de către prof. univ. dr. Traian Rotariu, care a publicat în limba română recensământurile efectuate în Transilvania între 1850-1941, volume masive ce cuprind informaţii ample privind numărul şi compoziţia populaţiei din toate localităţile transilvănene.

LOGO CLUJbun

 

Recent, la Conferinţa organizată de European Society of Historical Demography în oraşul Alghero, Italia, între 25-27 septembrie 2014, intitulată The population of Europe: historical roots and long term perspectives UBB a fost prezentă prin 4 specialişti (prof. univ. dr. Ioan Bolovan, cercetătorii principali II dr. Luminiţa Dumănescu şi dr. Marius Eppel, şi cercetătorul principal III dr. Crinela Holom), în condiţiile în care alte mari universităţi ale României au fost reprezentate de 1-2 cadre didactice sau cercetători.

De asemenea, prof. univ. dr. Ioan Bolovan a făcut parte şi din comitetul ştiinţific al conferinţei, fiind şi organizatorul, moderatorul şi comentatorul unei secţiuni despre istoria familiei. Mai multe aici 

Paralel cu această conferinţă s-au mai desfăşurat la Alghero între 23-24 septembrie şi  lucrările anuale din cadrul proiectului internaţional European Historical Population Samples-network, prof. univ. dr. Ioan Bolovan fiind ales director al departamentului Educaţie şi coordonator al şcolilor de vară de demografie istorică din Europa (Cluj-Napoca, Lund, Nijmegen, Umea, Geneva) pentru următorii 3 ani, iar cercetătorul principal II dr. Luminiţa Dumănescu a fost desemnată codirector al aceluiaşi departament. Să menţionăm faptul că, UBB a organizat în 2013 şi 2014 două şcoli de vară de demografie istorică la care au participat masteranzi, doctoranzi, cadre didactice şi cercetători din Europa, Asia şi America de Nord,  acţiuni care s-au bucurat de aprecierile participanţilor.

Mai multe aici 

Precizăm, faptul că, recent Centrul de Studiere a Populaţiei din cadrul UBB a câştigat un grant cu fonduri norvegiene (650.000 Euro) pentru construirea primei baze de date privind populaţia Transilvaniei în epoca modernă, prin valorificarea ştiinţifică a registrelor parohiale şi a registrelor laice de stare civilă aflate în custodia Arhivelor Naţionale şi a altor instituţii publice.

Clujulcultural.ro a scris pe larg despre această iniţiativă AICI

Prin colaborarea ce se va statornici în viitorul imediat între UBB şi Arhivele Naţionale se vor putea scana şi prelucra foarte multe informaţii legate de populaţia provinciei şi de reconstituirea familiilor din trecut. Nicio ţară din centrul şi estul Europei (unele cu o tradiţie de două secole în privinţa statisticii şi a studiilor de populaţie) nu are o asemenea bază de date, încât instrumentul care va fi realizat până în 2016 în cadrul UBB va deveni unul de referinţă nu numai în România dar şi în această parte a Europei. Deocamdată, există acest gen de baze de date în SUA, Canada, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Norvegia, Suedia, Spania, Franţa, Elveţia, Italia, Portugalia, Danemarca, iar prin eforturile Centrului de Studiere a Populaţiei de la UBB se va putea ralia şi România, ţărilor care deja au înregistrat progrese notabile în materie de demografie istorică.

În baza realizărilor de până acum ale Centrului de Studiere a Populaţiei de la UBB, prof. univ. dr. Ioan Bolovan (director adjunct al acestei unităţi de cercetare) a fost ales la Congresul Mondial de Istorie de la Amsterdam din august 2010 în funcţia de vicepreşedinte al International Commission of Historical Demography.